સતત જીવું છું હું

સતત જીવું છું હું,

કાંટાળા તારની વાડની વચ્ચે,

ઉગીને આથમતા વેલાની માફક..!

વાદળાની ટાઢક તો બે-ચાર દિવસની,

તડકે બળવાનું થાય છે દરરોજ,

લીલાંછમ ખેતરો દેખાય ઘણા પણ,

હળને દાતરડાઓ ઘસાય છે દરરોજ,

સતત જીવું છું હું,

અંધારા ઓરડાની વચ્ચે,

તોડીને ચણાયેલી દીવાલોની માફક..!

પાંજરું ઉઘડે તો ઉડતા આવડે,

પુરાયેલો અવાજ ક્યાંથી પડઘા આપે.?

આંખો ભરાય તો જીવતા આવડે,

કોરું હૃદય કોણ ઉછીનું આપે.?

સતત જીવું છું હું,

ઘડિયાળના કાંટાની વચ્ચે,

ચડીને ઉતરતી રેતીની માફક..!

-આદિત્ય પંડ્યા

 

સતત જીવું છું હું
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s